Onderhoudtips

Schoonhouden

01. Maak de buitenkant van de zonnehemel of -bank schoon met een vochtige doek.
Let op: gebruik nooit een alcoholhoudend middel om deze onderdelen te reinigen!

02. Maak de acrylplaat na elk gebruik goed schoon met speciale acrylreiniger. Besproei de acrylplaat met dit middel en neem deze dan af met een schone, zachte doek of zeem.

03. Om optimale bruiningsresultaten te behouden en om storingvrij gebruik te garanderen is het aan te raden uw bruiningsapparaat regelmatig geheel te reinigen.

04. Verwijder de acrylplaat uit uw zonnebank of hemel en reinig deze dan aan beide zijden.

05. Draai de lampen voorzichtig uit hun fitting door ze 90 graden te draaien en dan uit te nemen. Poets de lampen over de gehele lengte met een vochtige doek.

06. Reinig de reflectoren met een schone, droge doek alvorens de lampen weer in te draaien.

07. Zuig eventuele andere plekken in het apparaat schoon met een stofzuiger.

08. Om de lampen weer te plaatsen steekt u de lamp zover mogelijk met de pennetjes in de lamphouders, waarna u de lamp 90 graden draait.

09. Een aantal type lampen is voorzien van een inwendige reflector. Zorg ervoor dat de inwendige reflector van de lamp aan de achterzijde komt (de tekst op de lamp is dan zichtbaar).

10. Plaats de acrylplaat en let erop dat deze weer goed is vastgezet.

Lampen

De lampen waarmee uw apparaat is uitgerust gaan gemiddeld 500 uur mee. Voor de hogedruk lampen in de gezichtsbruiners geldt een levensduur van gemiddeld 800 uur. De lampen zullen altijd langer blijven branden, echter de UV-output zal dan zover teruggelopen zijn, dat van effectieve bruining geen sprake meer is. Indien u er niet meer zeker van bent of de lampen voldoende vermogen afgeven, kunt u contact opnemen met ons om de lampen door te laten meten en zonodig te laten vervangen. Houd er rekening mee, dat nieuwe lampen gedurende de eerste 50 branduren ca. 20% meer UV-vermogen produceren. In deze periode dient u dus de vermelde bezonningstijden met ca. 20% te verminderen.

Gebruikerscondities

Maximale vochtigheid: 80%
Aangezien de aanwezige lucht wordt gebruikt om het apparaat te koelen, kan het apparaat te heet worden in een slecht of niet geventileerd vertrek. Overtuig u er dan ook van dat het apparaat in een goed geventileerde ruimte staat. Bedek in geen geval de ventilatieopeningen, het apparaat zal dan oververhit raken. Indien één of meerdere ventilatoren niet goed werken, schakel dan het hele apparaat uit en gebruik het niet eerder dan nadat het defect verholpen is.

Vervangen van onderdelen

Gebruik alleen originele onderdelen.
Vervang lampen alleen door die van hetzelfde type. Wees u ervan bewust dat een ander type lamp ook andere bestralingstijden tot gevolg kan hebben! Als vervanging van andere componenten (zoals voorschakelapparaten, reflectoren, timers, filterglazen, enz.) noodzakelijk is: sta dan alleen een bevoegd monteur toe deze te vervangen door originele onderdelen. Andere onderdelen kunnen de uittredende straling beïnvloeden.